2. Ouvrages en bambara : 25

1) Manuels : 8

  1. Kalanjε ni sεbεnni san f ɔ l ɔ (4), Balikukalan Baarada gafedilanyɔrɔ - Bamakɔɔ, 1993 [Lecture et écriture]
  2. Jate (3) [Calcul]
  3. Muso kalan gafe