V. Cracovie

Église St-Florian

Item habet argentum (...) tabulas 3 variorum sanctorum reliquias continentes, singulas imaginem B.M.V. pictam habentes (...)

Cit. : Akta wizytacji dekanatu krakowskiego 1599 roku, przeprowadzonej z polecenia kardynała Jerzego Radziwiłła, vol. I, éd. Cz. Skowron, Lublin 1965, p. 83 (Mareriały źródłowe do dziejów Kościoła w Polsce).